αμπελιελια

Το ποσοστό συμμετοχής του γεωργικού τομέα στην οικονομία της Αλβανίας

Έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας αποτελεί η γεωργία στην Αλβανία, σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT).

Συγκεκριμένα, η γεωργία συνεισφέρει στο 20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με τις Περιφέρειες Φίερ , Ελμπασάν και Κορυτσάς να έχουν την υψηλότερη παραγωγή σε καλλιέργειες όπως σιτηρά και λαχανικά, ενώ το Αργυρόκαστρο και το Kukës έχουν τη χαμηλότερη.

Κυριότερες καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων στην Αλβανία είναι τα ελαιόδεντρα, οι αμπελώνες και τα εσπεριδοειδή. Η υψηλότερη παραγωγή οπωροφόρων δέντρων καταγράφεται σε Κορυτσά, Ελμπασάν και Φίερ.

Η παραγωγή προϊόντων θερμοκηπίου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας τη ζήτηση λαχανικών στην εγχώρια αλλά και ξένη αγορά.

Πληροφορίες από γραφείο ΟΕΥ Τιράνων