ακτινιδια

Το σωστό κλάδεμα των οπωρώνων ακτινιδιάς – Τι να προσέξουν οι παραγωγοί

Την περίοδο αυτή και μετά τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αρχίζουν τα κλαδέματα των οπωρώνων ακτινιδιάς.

Το χειμερινό κλάδεμα της ακτινιδιάς είναι μία πολύ σημαντική εργασία η οποία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση καλής υγείας και παραγωγικότητας των φυτών και την παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγεονομικού Ελέγχου Καβάλας παρέχει τις παρακάτω συμβουλές στους παραγωγούς ακτινιδιάς.

Το χειμερινό κλάδεμα γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας και επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του λήθαργου των κληματίδων.

Σκόπος του χειμερινού κλαδέματος είναι η βράχυνση των βλαστών που καρποφορούν και η διατήρηση της παραγωγής κοντά στον κεντρικό σκελετό και τους βραχίονες του φυτού.

Τέλος, γίνεται αφαίρεση των καρποφόρων κεφαλών που καρποφόρησαν για δύο έτη και μετά τη δημιουργία βλαστών αντικατάστασης.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν η ανάπτυξη του φυτού να γίνεται σε δύο κεντρικούς άξονες-βραχίονες οι οποίοι αποτελούν τη βάση της παραγωγής του φυτού. Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν πρέπει να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη, να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι-ξυλοποιημένοι. Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού για να μην δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής.

Η απόσταση των κλάδων παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και περίπου 35-40 cm. Το επιθυμητό σχήμα που πρέπει να έχουν οι κλάδοι παραγωγής μεταξύ τους είναι το ψαροκόκκαλο, ώστε να επιτυγχάνεται καλός αερισμός και φωτισμός του φυτού.

Επιθυμητός αριθμός οφθαλμών ανά κλάδο παραγωγής είναι 15-25 ανάλογα και με τις αποστάσεις φύτευσης.

Σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο φυτό και ανάλογα με τη ζωηρότητά του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφήνονται συνήθως 15-20 βέργες παραγωγής.

Μετά το κλάδεμα ακολουθεί μηχανική καταστροφή των κομμένων κλάδων από το έδαφος του οπωρώνα και ακολουθεί χημική επέμβαση με ένα χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός. Αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών ενώ τα κλαδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10%)