γιαουρτι

Το ύψος ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για παραγωγή τυριών και γιαούρτης

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος ενίσχυσης για το 2017 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.

Συγκεκριμένα, το ύψος ενίσχυσης καθορίστηκε:

  • σε 54,7 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος
  • σε 78 € ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος.

Να σημειωθεί ότι για το 2016 το ύψος ενίσχυσης και για τις δυο κατηγορίες ήταν:

  • 49 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος
  • 70 € ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος

ενώ το 2015 το ύψος ενίσχυσης ήταν:

  • 62,31€ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος και
  • 89,01 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.