αιγοπροβατα

Το ύψος ενίσχυσης για το γάλα στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους έτους 2018 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.

Η ενίσχυση βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται:

  • σε 46,20 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος
  • σε 66,10 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Πέρυσι η ενίσχυση ανήλθε σε 54,7 € και 78 € αντίστοιχα, το 2016 σε 49 € και 70 € αντίστοιχα ενώ το 2015 το ύψος ενίσχυσης ήταν 62,31€ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος και 89,01 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο θα συμπεριληφθεί και το παραγόμενο γάλα που, λόγω αδυναμίας τυροκόμησης, διακινείται στην ηπειρωτική Ελλάδα.