εφοριαχρηματα

Τροπολογία για ακατάσχετο εως 7.500 € σε άμεσες ενισχύσεις

Προστασία των άμεσων ενισχύσεων μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι άμεσες ενισχύσεις οι οποίες δεν κατάσχονται και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση ή συμψηφισμό μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως είναι:

  • η βασική ενίσχυση,
  • η πράσινη ενίσχυση,
  • οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,
  • οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,
  • οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και
  • η ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013

Η έναρξη της ρύθμισης άρχεται από 10 Δεκεμβρίου 2018.