αγροτικη-αναπτυξη

Τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις των Μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τροποποιήσεις στις προσκλήσεις Μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω υποέργα:

  • Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών – Δείτε την τροποποίηση εδώ.
  • Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Δείτε την τροποποίηση εδώ.
  • Πράσινος Αγροτουρισμός – Δείτε την τροποποίηση εδώ.