νερο-γη

Εκδήλωση: Υδατικοί Πόροι και Αειφόρος Ανάπτυξη

20 Μαρτίου 2015 – Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2015, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

“Υδατικοί Πόροι και Αειφόρος Ανάπτυξη”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75.

Αποσκοπεί, στην ανάδειξη των προβλημάτων που σχετίζονται με τα αποθέματα νερού της χώρας και την υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Αλλά κυρίως σκοπό έχει να ενημερώσει και να επισημάνει στο κοινό την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας αειφόρου διαχείρισης μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00-11:15 Προσέλευση

11:15-11:45 Χαιρετισμοί -Γεώργιος Σταμάτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Εργαστήριο Ορυκτολογία-Γεωλογίας,  Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ, Γ.Π.Α. – Γεώργιος Παπαδούλης, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

11:45-12:05 «Η Φυτική Παραγωγή υπό Συνθήκες Λειψυδρίας»
Ανδρέας Καραμάνος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

12:05-12:25 «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Υδατική και Οικολογική Διακυβέρνηση»
Γεώργιος Στουρνάρας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.

12:25-12:45 «Η ύδρευση των Αθηνών»
Γεώργιος Μιγκίρος, Καθηγητής, Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας, Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ, Γ.Π.Α.

12:45-13:05 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Αειφόρος Ανάπτυξη σε Περιόδους Συνεχών Μεταβολών»
Χρήστος Καραβίτης, Επίκ. Καθηγητής, Τομέας  Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ,  Γ.Π.Α.

13:05-13:25 «Η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60ΕΕ για τα Υπόγεια Νερά και η Εφαρμογή της σε Εθνικό Επίπεδο»
Παναγιώτης Σαμπατακάκης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδρογεωλογίας Ι.Γ.Μ.Ε.

13:25-13:45 «Το Νερό στους Κοντινούς μας Γείτονες: Το Παράδειγμα του Άρη και της Σελήνης» 
Ιωάννης Μπαζιώτης, Λέκτορας Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας, Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ, Γ.Π.Α.

13:45-14:15 Συζήτηση

14:15-14:30 Μικρή Δεξίωση