Υπερδέσμευση και ένταξη ιδιωτικών έργων LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα

Αίτημα για υπερδέσμευση πόρων συνολικού ύψους περίπου 6 εκατ. € υπέβαλε η Ομάδα Τοπικής Δράσης Πάρνωνα με σκοπό την ένταξη περισσότερων επενδυτικών προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020.

Το αίτημα έρχεται σε συνέχεια της απόφασης για μεταφορά πόρων ύψους περίπου 2,1 εκατ. € – στην υποδράση 19.2.3.1 του Τ.Π. LEADER – για την ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης.

Συνολικά, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα θα ενταχθούν επενδύσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 9,6 εκατ. €

Τα επόμενα βήματα μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης αφορούν σε έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης με τις εντασσόμενες προτάσεις και στη συνέχεια στην έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές των επενδύσεων.