αναπτυξη1

Υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ξεπέρασαν τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό οι υποβληθείσες αιτήσεις της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι κατηγορίες περιφερειών όπου σημειώθηκε υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού είναι:

  • Αξονα 01: Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και
  • Αξονα 01: Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη χρονοσήμανση οριστικής υποβολής τους στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν κατόπιν της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν θα αξιολογηθούν.