φυτοφαρμακα-ψεκασμος

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα σε Αργολίδα και Κορινθία

Αύξηση του αριθμού των γεωργικών προϊόντων που έφεραν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, τα οποία τα καθιστούν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, διαπιστώθηκε από τους προβλεπόμενους ελέγχους που διεξήγαγε το 2019 η ΔΑΟΚ Αγρολίδας.

Συνοπτικά, την περσινή χρονιά ακολουθώντας το πρόγραμμα ελέγχων του ΥπΑΑΤ στην Π.Ε Αργολίδας  λήφθηκαν 76 δείγματα : 40 δείγματα λαχανικών, 29 δείγματα φρούτων, 7 δείγματα ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών.

Δειγματοληψίες έγιναν κυρίως στις λαϊκές  αγορές, στα σουπερμαρκετ και στα οπωροπωλεία καθώς και σε συσκευαστήρια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 49% των δειγμάτων που αναλύθηκαν βρέθηκαν χωρίς καθόλου υπολείμματα φυτοφαρμάκων που σύμφωνα με την ΔΑΟΚ Αργολίδας αποτελεί «εξαιρετικά ικανοποιητικό ποσοστό».

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης πολλαπλών υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή υπολείμματα περισσότερα της μιας δραστικής ουσίας,  το ποσοστό παραμένει στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια (27%).

Πάντως,  σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, φέτος παρατηρήθηκε  μια αύξηση των προϊόντων που έφεραν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), που αποτελεί την πιο επικίνδυνη κατηγορία προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία.

Τέτοιες περιπτώσεις βρέθηκαν τόσο σε  σημεία διακίνησης στο νομό όσο και σε προϊόντα προέλευσης Αργολίδας που διακινήθηκαν σε λαϊκές αγορές και super markets σε  άλλες περιοχές της χώρας.

Τα αποτελέσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

H ΔΑΟΚ Κορινθίας πραγματοποίησε το 2019, 53 δειγματοληψίες αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές, μανάβικα και super-market της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, εκ των οποίων 45 αφορούσαν νωπά αγροτικά προϊόντα και τα υπόλοιπα 8 αφορούσαν μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τα δείγματα που ελήφθησαν, καθώς και από τα δείγματα που πάρθηκαν από άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες και αφορούσαν προϊόντα της Π.Ε. βρέθηκαν: 5 δείγματα αμπελόφυλλων, 1 δείγμα σπανακιού και 1 δείγμα πιπεριάς, με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε συγκεντρώσεις ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων. Επίσης σε 7 δείγματα διαφόρων φυτικών προϊόντων βρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων που περιείχαν δραστικές ουσίες μη εγκεκριμένες για τις καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία και επιβλήθηκαν στους παραβάτες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί και οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η ΔΑΟΚ Αργολίδας επισημαίνει την προσοχή που οφείλουν να δείχνουν οι παραγωγοί στην ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων εκτός του ότι είναι ηθική υποχρέωση του παραγωγού επιβάλλεται από τη νομοθεσία με αυστηρότατα πρόστιμα στους παραβάτες.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή :

  • Στη χρήση μόνο εγκεκριμένων, για την καλλιέργεια που το χρησιμοποιούν, φυτοφαρμάκων.
  • Να μην υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις των γεωργικών φαρμάκων που αναγράφονται στις ετικέτες τους και οι επεμβάσεις να γίνονται την κατάλληλη στιγμή.
  • Να μην συγκομίζουν τα προϊόντα τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό που αναγράφει η ετικέτα του χρησιμοποιούμενου φαρμάκου
  • Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να μην ψεκάζεται και να επιμολύνεται και η συγκαλλιεργούμενη καλλιέργεια
  • Να μην χρησιμοποιούν ως μέσο ψεκασμού τη τουρμπίνα σε συγκαλλιέργειες ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.
  • Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι.
  • Να μην ψεκάζονται με τουρμπίνα οι δύο περιφερειακές σειρές μιας καλλιέργειας ώστε να προστατεύονται οι γειτονικές καλλιέργειες.
  • Να μην καλλιεργούν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους κηπευτικά στα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια φυτοφάρμακα.
  • Να τηρούν αρχείο με τα τιμολόγια αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που  χρησιμοποιούν, τα έντυπα καταγραφής τους και τις καταγραφές στο «βιβλίο αγρού».
  • Να ζητούν και να φυλάσσουν για ενδεχόμενο έλεγχο το έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής από τα καταστήματα που προμηθεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή χρήση των ψεκαστικών στην περίπτωση συγκαλλιεργειών ειδικά όταν χρησιμοποιούνται τουρμπίνες. Σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ έχει διαπιστωθεί πολλές φορές να γίνεται ψεκασμός σε εσπεριδοειδή και το σκεύασμα να εντοπίζεται στις ελιές και κατά συνέπεια στο παραγόμενο ελαιόλαδο.