πασχαλιτσα

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη “Βιολογική καταπολέμηση”

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει τη χορήγηση μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρθρόποδα ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2018.

H υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.