μελισσα-κυψελη

Υποβολή αιτήσεων για κατεχόμενες κυψέλες διαχείμασης έως 31/12

Έως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ των περιοχών τους, όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

Κυψέλες διαχείμασης είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση  που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν αποστείλουν την αίτηση δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΔΑΟΚ.

Κατεβάστε την Αίτηση δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης εδώ.