Αγρότης-internet-600x330

Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη: Η διαδικασία έκδοσης

Τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη», για το φορολογικό έτος 2022, ηλεκτρονικά, έχουν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες.

Η υπηρεσία έκδοσης της βεβαίωσης παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Η είσοδος στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η βεβαίωση εκτυπώνεται από την τελευταία σελίδα της εφαρμογής «Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ (pdf)» για το έτος 2022.