Βιολογικά

Βιολογικές Καλλιέργειες – Δράση 11.2.1: Επιδότηση του κόστους πιστοποίησης

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση) ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ένταξης σε δύο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

Οι Δράσεις αφορούν την οικονομική ενίσχυση δύο κατηγοριών δικαιούχων:

  • όσους μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους σε βιολογικές (Δράση 11.1.1) και
  • όσους συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά (Δράση 11.2.1).

Επιδότηση του κόστους πιστοποίησης

Οι βιοκαλλιεργητές που θα ενταχθούν στην Δράση 11.2.1., σε αντίθεση με τους δικαιούχους της Δράσης 11.1.1, δικαιούνται ενίσχυση και για το κόστος πιστοποίησης.

Η δαπάνη πιστοποίησης υπολογίζεται και καταβάλλεται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα ενώ απαιτείται η υποβολή των σχετικών παραστατικών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ευρώ/εκτάριο)
Ελαιοκομία40
Σταφίδα 103
Επιτραπέζια σταφύλια115
Σταφύλια οινοποιήσιμα 108
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός34
Αραβόσιτος εδώδιμος42
Χειμερινά σιτηρά19
Μηδική ,τριφύλλι 18
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή88
Όσπρια88
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή /
Βολβώδη /Καρότο /Πατάτα
62
Ακρόδρυα60

Όπως και στη Δράση 11.1.1., έτσι και στη Δράση 11.2.1. οι ενταγμένοι παραγωγοί δικαιούνται, εφόσον γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις, επιπλέον ενίσχυση 5€/στρ.