γεωπονοι-ασθενειες

Βιολογικές καλλιέργειες | Μέτρο 11: Διορθώσεις στις συμβάσεις με γεωπόνους έως 28 Απριλίου

Μέχρι την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 θα μπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους γεωπόνους οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.