Βιολογική-Γεωργία

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Έγκριση επιπλέον δικαιούχων στη Δράση 11.2.1

Τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” με την έγκριση νέων υποψήφιων δικαιούχων που έγιναν στην Δράση 11.2.1.: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», συμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ.

Ο επιπλέον προϋπολογισμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 4,7 εκατ. € με τον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων να ανέρχεται πλέον στα 210 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι :

  • Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων εκκινούν την 31/05/2019 και η διάρκεια των δεσμεύσεων ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών από την εν λόγω ημερομηνία.
  • Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ μέχρι και την 12η Οκτωβρίου 2019. Στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι κάτοχοι πτυχίου από τους εν λόγω κλάδους θα πρέπει επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους στην προαναφερθείσα ημερομηνία στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ.