Βιολογικές Καλλιέργειες | Μέτρο 11: Έως τις 19 Απριλίου η υποβολή των παραστατικών

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι ενταγμένοι παραγωγοί στο Μέτρο 11 μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (παραστατικά για το κόστος εργαστηριακών αναλύσεων και πιστοποίησης συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης)  μέχρι και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.