ellinikigeorgiagr

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Οι περιπτώσεις ανάκλησης της ένταξης πράξης

Για όσους θα ενταχθούν στο Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 υπάρχει η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ανάκληση της ένταξης πράξης.

Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης.

Αιτήματα ανάκλησης μπορεί να γίνουν:

Α. Με ιδία βούληση των ενδιαφερομένων

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, για όποια/ες από τις δράσεις στις οποίες έχει ενταχθεί επιθυμεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπονται.

Β. Λόγω θανάτου του δικαιούχου, ο οποίος επήλθε πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξης

Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος απεβίωσε στο διάστημα μεταξύ υποβολής της αίτησής του για ένταξη στο Μέτρο 11 και έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξης, η  πράξη ένταξης ανακαλείται αυτοδίκαια. Επιπρόσθετα, προκειμένου να μη χορηγηθεί ενίσχυση στον θανόντα, θα πρέπει οι κληρονόμοι ή οι πλησιέστεροι συγγενείς να ενημερώσουν σχετικά την περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου.

Λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας φυσικού προσώπου

Στην περίπτωση θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου και εφόσον οι κληρονόμοι που αναφέρονται στην διαθήκη, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, οι πλησιέστεροι συγγενείς, δεν επιθυμούν είτε να συνεχίσει κάποιος εξ αυτών τη δράση, είτε να γίνει μεταβίβαση σε κάποιο τρίτο, αλλά επιθυμούν την ανάκληση της πράξης, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ.