βιολογικη γεωργια

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Ποιοι παραγωγοί μπορούν να ενταχθούν και στις δυο Δράσεις

Ξεκινάει αύριο Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση: 28 Φεβρουαρίου), η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» και συγκεκριμένα στις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1.:

  • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
  • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Δικαιούχοι για τη Δράση 11.1.1 είναι οι ενεργοί γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας αγροτεμάχια για τα οποία, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν υπήρχε σύμβαση με φορέα πιστοποίησης.

Δικαιούχοι για τη Δράση 11.2.1 είναι οι ενεργοί γεωργοί με αγροτεμάχια  τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, υπάρχει δηλαδή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης, η οποία είχε συναφθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Παραγωγοί επιλέξιμοι και στις 2 Δράσεις

Οι δικαιούχοι της Δράσης 11.2.1, εφόσον έχουν και αγροτεμάχια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση με τον φορέα πιστοποίησης, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στην Δράση 11.1.1.

Έτσι, οι παραγωγοί της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης και για τις 2 Δράσεις του Μέτρου, κάθε φορά βέβαια με τα αντίστοιχα προς ένταξη αγροτεμάχια.

Βιοκαλλιεργητές παλιότερων ετών

Δυνατότητα ένταξης στις νέες Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 του Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν και όσοι παραγωγοί είχαν ενταχθεί στις παλιότερες Δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Οι παραγωγοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις ακόμη κι αν δεν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προηγούμενες Δράσεις.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων λήγει σύμφωνα με την Πρόσκληση στις 21 Μαρτίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας θα βρείτε εδώ.