Βιολογική-Γεωργία

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις έως 27 Μαΐου

Τη δυνατότητα να ανακαλέσουν ή να αιτηθούν τροποποίηση ή μεταβίβαση μιας πράξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχουν οι ενταγμένοι παραγωγοί έως της 27 Μαϊου 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας

Το αίτημα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του  Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.