Αμπέλια-2

Βιολογική Γεωργία | Αμπελοκαλλιέργεια: Οικονομική ενίσχυση σε αγρότες που θα παράγουν βιολογικά

Οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που θα επιλέξουν να μετατρέψουν τους συμβατικούς τους αμπελώνες σε βιολογικούς παρέχει η νέα Δράση 11.1.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση στην αμπελοκαλλιέργεια διαμορφώνεται ως εξής:

  • Σταφίδα | Ύψος ενίσχυσης: 669 €/εκτάριο/έτος
  • Επιτραπέζια σταφύλια | Ύψος ενίσχυσης: 850 €/εκτάριο/έτος
  • Σταφύλια οινοποιήσιμα | Ύψος ενίσχυσης: 795 €/εκτάριο/έτος

Προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 11.1.1 τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2021 ως αμπελώνες.

Η Δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 έως 16 Μαρτίου 2022. (Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr