χρηματα

Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία: Πληρωμές ύψους 24,6 εκατ. ευρώ

Στην καταβολή συνολικού ποσού 24,6 εκατ. € σε 17.904 δικαιούχους  παραγωγούς (1η εκκαθάριση) σε όλες τις δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11) για τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020 προχώρησε σήμερα 1 Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους.