Βιολογική Γεωργία | Ποιοι παραγωγοί λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία ένταξης

Συνολικά 490 εκατ. € θα κατευθυνθούν μέσω της νέας προκήρυξης του Μέτρου 11 για την ενίσχυση των παραγωγών που θα επιλέξουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα.

Το Μέτρο αφορά τόσο τους παραγωγούς που θα επιλέξουν να μετατρέψουν τις συμβατικές τους καλλιέργειες σε βιολογικές (Υπομέτρο 11.1) όσο και τους ήδη υφιστάμενους βιοπαραγωγούς ώστε να συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα (Υπομέτρο 11.2)

Κριτήρια κατάταξης

Για να ενταχθεί κάποιος ενδιαφερόμενος παραγωγός στο Μέτρο οφείλει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως π.χ. να έχει υποβάλλει ΕΑΕ το 2021.

Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης υπερβεί τον συνολικό προϋπολογισμό του Μέτρου, οι αιτήσεις θα κατατάσσονται βάσει κριτηρίων επιλογής.

Υπομέτρο 11.1 – Νέοι βιοπαραγωγοί

Τα κριτήρια που καθορίζουν τη βαθμολογία του Υπομέτρου 11.1 (Μετατροπή) και ειδικότερα για τη φυτική παραγωγή είναι η ηλικία του παραγωγού, το μέγεθος της έκτασης που βρίσκεται σε ορεινές, με φυσικούς περιορισμούς ή προστατευόμενες περιοχές καθώς και το ποσοστό της αιτούμενης υπό ένταξη έκτασης.

Για την Δράση που αφορά τη ζωική παραγωγή τα κριτήρια βαθμολόγησης του Υπομέτρου 11.1 είναι η ηλικία του παραγωγού και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Για την μελισσοκομία το μόνο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η ηλικία του μελισσοκόμου.

Προτεραιότητα για ένταξη στο Μέτρο έχουν κυρίως οι νέοι παραγωγοί ηλικίας έως 40 ετών. Από κει και πάνω, όσο αυξάνεται η ηλικία του ενδιαφερόμενου, η βαθμολογία μειώνεται, χωρίς ωστόσο να είναι αποτρεπτική για τις ηλικίες έως 55 ετών.

Υπομέτρο 11.2 – Υφιστάμενοι βιοπαραγωγοί

Όσον αφορά το Υπομέτρο 11.2 (Διατήρηση) τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι η χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος, το μέγεθος της έκτασης που βρίσκεται σε ορεινές, με φυσικούς περιορισμούς ή προστατευόμενες περιοχές και εάν ο παραγωγός ανήκει σε συνεταιριστικό σχήμα ή είναι επαγγελματίας αγρότης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr