αιγοπροβατα

Βιολογική Κτηνοτροφία – Αυτόχθονες φυλές: Υποβολή ετήσιας απογραφής για πληρωμή προκαταβολής

Να ολοκληρώσουν μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, ζητά από τους ενταγμένους κτηνοτρόφους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες” καθώς και στη Δράση 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έγκαιρη υποβολή των στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία είναι απαραίτητη λόγω του ότι θα χρησιμοποιηθούν από τον Οργανισμό για την πληρωμή της προκαταβολής.

Ο Οργανισμός Πληρωμών προειδοποιεί ότι οι παραγωγοί που δεν θα έχουν προβεί για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις  στις απαραίτητες διαδικασίες δεν θα καταστεί δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής για τις εν λόγω ζωικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής οι:

  • Ενταγμένοι δικαιούχοι 2ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες”: Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία καθώς και,
  • οι ενταγμένοι δικαιούχοι 1ης και 2ης  Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι για τα επόμενα έτη εφαρμογής και μέχρι λήξη των δεσμεύσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία έως τις 15-11 εκάστου έτους χωρίς να απαιτείται νεότερη ανακοίνωση.

Επιπλέον για τη Δράση 10.1.09

Για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.09 που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι και τη Δευτέρα 18-11-2019. Η εν λόγω προσκόμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.