βιολογικη

Βιολογική Παραγωγή | Υπομέτρο 3.1: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Νέα παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας».

Βιολογική Παραγωγή: Ποιοι εντάσσονται στο Υπομέτρο 3.1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 13:00.

Η Πρόσκληση,  ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια €, αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας», του ΠΑΑ 2014 -2020.