σπορος-πολλαπλασιαστικο-υλικο

Βιολογικά παραγόμενοι σπόροι – Υποχρεωτική χρήση για βιοκαλλιεργητές

Τη δυνατότητα να προμηθευτούν βιολογικά παραγόμενους σπόρους εγγεγραμμένους στη Βάση Δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας ή όσοι το επιθυμούν, για συγκεκριμένα είδη και ποικιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι βιοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν το βιολογικό σπόρο σποράς  εφόσον το φυτικό είδος που θέλουν να σπείρουν περιλαμβάνεται σε αυτόν.

Σε περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλη ποικιλία του ίδιου είδους θα πρέπει στο αίτημα τους να τεκμηριώσουν γιατί η
συγκεκριμένη ποικιλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παραγωγή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών (Καν. 834/07 και 889/08) και της αρ.295194/2019 (ΦΕΚ 756/Β’/24-04-2009) προβλέπεται ότι η άδεια παρέκκλισης για τη χρήση συμβατικά παραγόμενου σπόρου σποράς, χορηγείται εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών, δεν είναι καταχωρισμένη στην ηλεκτρονική βάση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να παραδώσει το βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό παρόλο που ο παραγωγός έχει κάνει την παραγγελία του εγκαίρως
  • Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών, δεν είναι καταχωρισμένη στη βάση δεδομένων βιολογικού
    πολλαπλασιαστικού υλικού και ταυτόχρονα είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρισμένες ποικιλίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη για τη δική του παραγωγή.
  • Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους διατήρησης κάποιας ποικιλίας.

Δείτε τη λίστα με τα στοιχεία των βιολογικά παραγόμενων σπόρων εγγεγραμμένους στη Βάση Δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού εδώ.