βιομαζα-πελλετ

Βιομάζα – Ενέργεια από τα φυτά

του Περικλή Διαμαντόπουλου, Επιστημονικός Συνεργάτης και Εκπαιδευτής της Ελληνικής Γεωργίας

Όλοι γνωρίζουμε πλέον τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο κόσμος στράφηκε στις φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες, όπως είναι η χρήση της ηλιακής και της αιολικής. Υπήρξε ένα μέγιστο σημείο εισόδου επενδυτών και οικιακών «παραγωγών», ενώ πλέον φαίνεται ότι η κατάσταση, στην ελληνική επικράτεια, μάλλον είναι στάσιμη τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό οφείλεται, καταρχήν, στη μείωση της τιμής αγοράς της κιλοβατώρας από τη ΔΕΗ και κατά δεύτερο, αλλά πολύ σημαντικό λόγο, τη διακοπή της χρηματοδότησης από τις τράπεζες μέσω δανεισμού.

Με τα δεδομένα αυτά, υπάρχει χώρος για την αξιοποίηση μιας άλλης μορφής ενέργειας και αυτή είναι η βιομάζα. Με την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να παράγουμε φθηνή ενέργεια με ελάχιστο κόστος σε σύγκριση με το κέρδος που προέρχεται από την πώληση του ρεύματος και της θερμότητας. Το αποτύπωμα του άνθρακα είναι μηδενικό, καθώς το CO2 που εκλύεται από την καύση ή την αεριοποίηση έχει προηγουμένως δεσμευτεί από το φυτό. Επίσης, οι εκτάσεις που είναι χέρσες ή ακαλλιέργητες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη φύτευση φυτών όπως είναι ο ευκάλυπτος, η ψευδακακία, το καλάμι, το switchgrass, o μίσχανθος, το κέναφ, καθώς επίσης και το γλυκό σόργο και η ελαιοκράμβη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις δυνατότητες αυτών των φυτών, την προσαρμοστικότητα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις οποίες ευδοκιμούν. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πεδίο ανάπτυξης τόσο από την άποψη των διαθέσιμων εκτάσεων όσο και από την πλευρά της επιστημονικής έρευνας, ώστε η βιομάζα να εξασφαλίσει στον άνθρωπο σημαντική ενέργεια χωρίς την εξάρτηση από τα ορυκτά-συμβατικά καύσιμα.

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Νέες Καλλιέργειες & Ενεργειακά Φυτά στην Ελληνική Γεωργία