κανναβη

Βιομηχανική κάνναβη: Οι υποχρεώσεις των καλλιεργητών για τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης

Τις υποχρεώσεις των καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, τις προϋποθέσεις συγκομιδής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων, τη διαδικασία χορήγησης άδειας καλλιέργειας και πληροφορίες για το Μητρώο καλλιεργητικών, περιέχει μεταξύ άλλων Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   

Συγκεκριμένα αφορά την Απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης.

Στην Απόφαση καθορίζεται επίσης η αναπροσαρμογή του ανώτατου επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), για τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης από 0,2% σε 0,3%.

Ολόκληρη η Απόφαση εδώ.