πουλια-γεωργια-συννεφα

Βιοποικιλότητα γεωργικών εκτάσεων: Χωρίς αποτέλεσμα οι πολιτικές της Ε.Ε.

Η βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων στην Ευρώπη, ο αριθμός δηλαδή και η ποικιλία των ειδών που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε μια γεωργική έκταση, έχει μειωθεί δραματικά. Οι πληθυσμοί για παράδειγμα των πτηνών μέσα σε καλλιέργειες καθώς και των πεταλούδων σε λειμώνες έχουν μειωθεί σε ποσοστό άνω του 30 %, τα τελευταία 30 χρόνια.

Το 2019, η διακυβερνητική πλατφόρμα για τη βιοποικιλότητα (IPBES) προειδοποίησε ότι η μείωση αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα στην ανθρώπινη ιστορία, όταν περίπου ένα εκατομμύριο ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται παγκοσμίως με εξαφάνιση. Τον Ιανουάριο του 2020, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ χαρακτήρισε την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κατάρρευση των οικοσυστημάτων ως μία από τις πέντε κορυφαίες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Μέτρα χωρίς αντίκτυπο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 σχεδίαζε να δαπανήσει το 8,1 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, ή 86 δισεκατομμύρια ευρώ, για τη βιοποικιλότητα, ποσό εκ του οποίου το 77 % (66 δισεκατομμύρια ευρώ) θα προερχόταν από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τη συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και διαπίστωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη μείωση της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων.

Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πολιτικών και των στρατηγικών της ΕΕ, αλλά και η μη αξιόπιστη παρακολούθηση από την Επιτροπή των δαπανών για τη βιοποικιλότητα οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης των αρχικών στόχων.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει στην Επιτροπή τα εξής:

  • να βελτιώσει τον συντονισμό και τον σχεδιασμό της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 –για τον σκοπό αυτό, να παρακολουθεί επίσης τις δαπάνες με μεγαλύτερη ακρίβεια·
  • να αυξήσει τη συμβολή των άμεσων ενισχύσεων στη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων·
  • να αυξήσει τη συμβολή της αγροτικής ανάπτυξης στη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων·
  • να καταρτίσει αξιόπιστους δείκτες για την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων.