Βούλα ελιάς: Η ασθένεια που συνδέεται άμεσα με τον δάκο

Ασθένεια που προκαλείται απο τον μύκητα Camarosporium dalmatica και είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε κάθε χρόνο προσβολές απο βούλα, αλλά υπάρχουν “χρονιές βούλας”.

Προσβάλει μόνο τους καρπούς και εμφανίζεται με δυο μορφές, τη ξεροβούλα και τη σαποβούλα. Το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου έχουμε προσβολή στους πρώιμους καρπούς (ξεροβούλα) και το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα τους ώριμους (σαποβούλα). Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε καρπόπτωση.

Συμπτώματα:

Ξεροβούλα: Πάνω στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται καστανόχρωμες κυκλικές βυθισμένες κηλίδες με ξηρή σύσταση.

Σαποβούλα: Γενικευμένη μόλυνση με συρρίκνωση, αφυδάτωση και καστανόχρωμη σήψη των ώριμων καρπών .

Η ασθένεια συνδέεται άμεσα με το δάκο αφού ο μύκητας είναι παράσιτο πληγών και η προσβολή γίνεται μέσω των τσιμπημάτων του δάκου. Για την προστασία των καρπών από την ασθένεια απαιτείται η συστηματική καταπολέμηση του εντόμου μέσω δολωματικών ψεκασμών που γίνονται προληπτικά ΠΡΙΝ την ωοτοκία του εντόμου στον καρπό της ελιάς.

Οι θερμοκρασίες ανάπτυξης του μύκητα είναι 20-30 οC.