γεωπονικο-πανε

Βράβευση αξιόλογων έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

1 Απριλίου 2015 – Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης δικαιούχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 στην Αθήνα στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) όσο και των αποτελεσμάτων του, μέσω της βράβευσης αξιόλογων έργων που υλοποιήθηκαν από δικαιούχους του ΠΑΑ 2007-2013.