χρηματα

Χαμηλότοκα δάνεια στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο θα μπορούν να λαμβάνουν οι αγρότες προκειμένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό  στη γεωργία και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει στις ελληνικές τράπεζες αρχικά 170 εκατομμύρια ευρώ – με προοπτική να ξεπεράσει τα 200 – για μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού επιτοκίου.

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα δανείζονται, με επιτόκιο μειωμένο κατά 80% σε σχέση με το τρέχον της τραπεζικής αγοράς και άρα θα μπορούν να διαθέτουν με τη σειρά τους χαμηλότοκα δάνεια.

H διάρκεια αποπληρωμής των δανείων θα ανέρχεται μέχρι τα 15 έτη και με περίοδο χάριτος έως και πέντε χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει υπογράψει Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είναι δυνατόν να ανέλθουν στα 400 για να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού στον πρωτογενή τομέα.