ΣΕΒΕ

Η χαρτογράφηση των εξαγωγικών ευκαιριών στην ψηφιακή εποχή

24 Νοεμβρίου 2014 – Μέρος της προσπάθειας του ΣΕΒΕ για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της προώθησης της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, αποτελεί η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΕ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η Χαρτογράφηση των Εξαγωγικών ευκαιριών στην ψηφιακή εποχή» τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Πληροφοριακό Σύστημα διερεύνησης στοιχείων χαρτογράφησης και δεικτών εξαγωγιμότητας που αναπτύχθηκε από τον ΣΕΒΕ, με τη χρήση του οποίου και μέσα από απλά βήματα, γίνεται διάγνωση του επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης και εντοπίζονται οι εξαγωγικές ευκαιρίες προκειμένου να αναδειχθούν οι ελκυστικότερες αγορές – στόχοι όπου θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Το Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει μία κεντρική πηγή δεδομένων για συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών καθώς και εξελιγμένα εργαλεία απεικόνισης και συγκριτικής αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αναγνώριση των εξαγωγικών ευκαιριών για την κάθε επιχείρηση.

Επιπλέον, στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των υποστηρικτικών ψηφιακών εφαρμογών εξαγωγικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν από τον ΣΕΒΕ και περιλαμβάνουν τα εργαλεία eExhibition, ePartenariat, eInterpreter, eCongress, e-NewBusinessForum και e-Self Assessment.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.