Εξ-αποστάσεως-εκπαιδευση

Ξεκινάει η εκπαίδευση των Γεωργικών Συμβούλων – Η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης

Ξεκινάει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 η εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί  ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Η πρώτη ανάρτηση θεματικού πεδίου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα αφορά έχει τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές».

Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογηθούν μόνο στα θεματικά πεδία για τα οποία υπέβαλαν αίτηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχουν εγκριθεί.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιολόγησης.

Διαδικασία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αντιστοιχεί σε ένα δικτυακό σύνδεσμο.

Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε επιθυμεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των θεματικών πεδίων.

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος και οι κωδικοί πρόσβασης στην πλατφόρμα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα e-mails των εκπαιδευομένων – υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων από τη Γραμματεία του Ε.Κ.Π.Α.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό της τρέχουσας και των προηγούμενων εβδομάδων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περίπτωση που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. Εκτός της θεωρίας, μπορεί να περιλαμβάνει: παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, εικόνες, πρόσθετα αρχεία σε μορφή pdf και links σε εξωτερικές ιστοσελίδες. 

Αξιολόγηση

Με την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θεματικού πεδίου οι εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν το σχετικό τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ αξιολόγησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ώστε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να προκύπτει αυτόματα από το σύστημα και να ενημερώνονται οι εκπαιδευόμενοι στον ίδιο χρόνο.

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης θα προέρχονται από το βασικό κείμενο της θεωρίας και όχι από τα εξωτερικά αρχεία.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 75% σε κάθε θεματικό πεδίο.

Σε περίπτωση που η βαθμολογία δεν ξεπερνά το 75% παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν είτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου, είτε μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της 11ης -12ης εβδομάδας. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρονται τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου θα αναρτάται και θα υποβάλλεται, προαιρετικά, από τους εκπαιδευόμενους το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης ανά θεματικό πεδίο».