μεταποιηση

Ξεκίνησαν οι πληρωμές δικαιούχων στις Δράσεις μεταποίησης – Υπομέτρο 4.2

Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής προκαταβολών σε δικαιούχους του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων’’ του Π.Α.Α. 2014 – 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η απόφαση έγκρισης των σχετικών ποσών για τις δύο δράσεις υπομέτρου 4.2.