χρηματα

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 6.3)

Ξεκίνησε η καταβολή της πρώτης δόσης της ενίσχυσης στους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Συγκεκριμένα η πρώτη δόση, το 70% του συνολικού ποσού στήριξης, ανέρχεται σε 9.800 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές των δικαιούχων στις υπόλοιπες Περιφέρειες θα ολοκληρωθούν στις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Το συνολικό ποσό στήριξης ανά δικαιούχο ανέρχεται στο ποσό των 14.000 ευρώ. Η τελευταία δόση (30% του συνολικού ποσού στήριξης) θα καταβληθεί με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

Το συνολικό ποσό στήριξης που θα πληρωθεί ανέρχεται σε 30,5 εκατ. ευρώ και αφορά 3.100 δικαιούχους.

Στόχος του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.