ξεκινωνας-με-τη-γεωργια

Ξεκινώντας… στη γεωργία/κτηνοτροφία

Τι να καλλιεργήσω; Με ποια εκτροφή να ασχοληθώ; Αυτές είναι από τις πρώτες απορίες που έρχονται στο νου κάποιου που ενδιαφέρεται για πρώτη φορά να ασχοληθεί παραγωγικά με τη γεωργία ή/και την κτηνοτροφία, αλλά και παραγωγών που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Στην Ενότητα 1, θα δοθούν κατευθύνσεις στον τρόπο σκέψης για απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Προφανώς και δε θα δοθούν έτοιμες εξατομικευμένες απαντήσεις για την καλλιέργεια ή εκτροφή με την οποία θα πρέπει να ασχοληθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων, αλλά θα παρουσιαστούν όλες οι κατάλληλες οδηγίες για το πώς θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την περίπτωσή του.

Στην Ενότητα 2, θα παρουσιαστούν οι κατευθύνσεις για σωστό σχεδιασμό της εκμετάλλευσης και ένας «μπούσουλας» για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία του γεωργού/ κτηνοτρόφου.

Κάθε αρχή και δύσκολη και το σεμινάριο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στα πρώτα βήματα των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων ή όσων θέλουν να επανασχεδιάσουν την προσπάθειά τους σε νέα βάση.

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ENOTHTA 1η

Επιλέγοντας την κατάλληλη καλλιέργεια/ εκτροφή – Πώς να πάρω τις σωστές αποφάσεις

Πεδίο 1: Σχεδιασμός για τη λήψη αποφάσεων. 

Πεδίο 2: Οι παράγοντες που καθορίζουν ποια είναι η κατάλληλη καλλιέργεια ή εκτροφή.

  • Φυσικοί παράγοντες.
  • Τεχνικοί παράγοντες.
  • Οικονομικοί και εμπορικοί παράγοντες.

Πεδίο 3: Περιγραφή και χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών και εκτροφών.

Πεδίο 4: Σύγκριση χαρακτηριστικών διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφών.

Πεδίο 5: Διαχείριση φυσικών και εμπορικών κινδύνων μέσα από την επιλογή καλλιέργειας/εκτροφής.

ENOTHTA 2η

Στήνοντας τη γεωργική/ κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση – Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζω

Πεδίο 1: Λήψη απόφασης για ενασχόληση με τη γεωργία/κτηνοτροφία. (Συμπεριλαμβάνεται πρακτικό ερωτηματολόγιο για να βοηθήσει τους αναποφάσιστους.)

Πεδίο 2: Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζω για τους συντελεστές παραγωγής που θα χρειαστώ και την απόκτησή τους.

  • Γη
  • Κεφάλαιο
  • Εργασία

Πεδίο 3: Τα πρώτα γραφειοκρατικά βήματα που θα απαιτηθούν

Πεδίο 4: Πώς θα καταστρώσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευσή μου

Πεδίο 5: Αρχική χρηματοδότηση και το πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ