εργασια

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 50 θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από αύριο Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού διάρκειας 8 μηνών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι προσλήψεις αφορούν Γεωπόνους ΠΕ, Κτηνιάτρους ΠΕ, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Οικονομολόγους ΠΕ και Διοικητικούς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση Πρόσληψης εδώ.