Αμπέλια-2

Ξηρή σταφίδα: Παράταση της ημερομηνίας παράδοσης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Παράταση έως τις 28 Ιανουαρίου 2022 για την παράδοση της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και η μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό έλαβε παράταση έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022.