Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής χοίρων και γουνοφόρων

Καταβλήθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα εκτροφής χοίρων και στον τομέα εκτροφής γουνοφόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στον τομέα εκτροφής  χοίρων ανήλθε σε 5,6 εκατ. € και αφορούσε 153 δικαιούχους ενώ στον τομέα των γουνοφόρων καταβλήθηκε το ποσό των 1,4 εκατ. € σε 56 δικαιούχους.