γεωργια

Χωρίς «γη υπό αγρανάπαυση» η φετινή χρονιά

Τη μη υποχρέωση του «πρασινίσματος» όσον αφορά τη γη υπό αγρανάπαυση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022 με σκοπό να περιοριστεί η εκτίναξη των τιμών σε βασικά προϊόντα και ζωοτροφές ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης,  η  γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρείται χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν η γη αυτή έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες.

2.   Στο πλαίσιο της υποχρέωσης των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης,  στη γη υπό αγρανάπαυση, εφόσον οι γεωργοί αποφασίσουν να κάνουν χρήση της προηγούμενης παρέκκλισης, επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας.

Οι ανωτέρω εκτάσεις δεν προσμετρώνται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, διότι παρά την εφαρμογή των παρεκκλίσεων, οι εκτάσεις αυτές διατηρούν την κατηγορία της «γης υπό αγρανάπαυση» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του «πρασινίσματος».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις δεν δύναται να εφαρμοστούν σε αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, με υποχρέωση αγρανάπαυσης.