γεωπονοι-ασθενειες

Χωρίς κατάρτιση έμειναν οι βιοκαλλιεργητές

Χωρίς κατάρτιση πάνω στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους έμειναν τελικά οι ενταγμένοι παραγωγοί στο υπομέτρο 11.1., παρόλο που συμπεριλαμβάνονταν στις βασικές τους δεσμεύσεις.

Αν και το διάστημα τριών ετών ήταν αρκετό για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Μέτρου 01 «∆ράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014 – 2020, το υπουργείο δεν κατάφερε τελικά να προσφέρει την απαραίτητη εκπαίδευση στους νέους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους.

Με τροποποίηση της Απόφασης, η δέσμευση για κατάρτιση διαγράφηκε, οι παραγωγοί δεν έχουν πια αυτή την υποχρέωση, αλλά δυστυχώς δεν έλαβαν και τις απαραίτητες γνώσεις που ενδεχομένως να τους βοηθούσαν να συνεχίσουν, να βελτιώσουν και να αναπτύξουν νέες μεθόδους βιολογικής παραγωγής στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Δείτε την τροποποίηση της Απόφασης εδώ.