χρηματα1

Χρηματοδοτικές λύσεις από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Να περιορίσει το χρηματοδοτικό κενό που εκτιμάται στα 2,5 δισ. ευρώ στη γεωργία και στα 2,8 δισ. ευρώ στον κλάδο της μεταποίησης, στοχεύει η συμφωνία για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Τα αρχικά κεφάλαια του Ταμείου τα οποία θα ανέλθουν σε 80 εκατ. ευρώ θα δεσμευθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στη μόχλευση περίπου 400 εκατ. ευρω για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τον προσεχή Ιανουάριο. Το Ταμείο Εγγυήσεων θα περιορίσει το ρίσκο δανεισμού με συνέπεια τη μείωση των επιτοκίων, τον μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής και την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις αφού το ρίσκο των τραπεζών θα είναι αρκετά μειωμένο.