αρδευση

Χρηματοδότηση 37 εκατ. € για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ύδατος

Συνολικά 37 εκατ. € θα διατεθούν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Δράσης 4.1.2, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η χρηματοδοτική Δράση 4.1.2 έχει εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα και δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή και συλλογικά σχήματα. 

Για την κατηγορία των φυσικών και νομικών προσώπων θα διατεθούν συνολικά 27.750.000 € ενώ για τα συλλογικά σχήματα 9.250.000 €.

Η κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων στην περίπτωση που σε μία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα.

Το ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 4.1.2 θα βρείτε εδώ.