αρδευση

Χρηματοδότηση για αρδευτικά συστήματα: Ποσοστό ενίσχυσης έως και 85%

Σημαντική ευκαιρία τόσο για μείωση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων όσο και την ίδια τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απέναντι στα έντονα φαινόμενα ξηρασίας, δίνει η νέα χρηματοδοτούμενη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η Δράση 4.1.2 θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα παρέχοντας στήριξη τόσο σε συλλογικά σχήματα αγροτών (Συνεταιρισμούς, Ομάδες, Οργανώσεις και Ενώσεις Παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ) όσο και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού

Για επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και 150.000 € ενώ για συλλογικές επενδύσεις έως και τα 500.000 €

Για περιπτώσεις επενδύσεων που έχουν ενταχθεί και σε άλλες Δράσεις του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) τότε, στην περίπτωση φυσικών και νομικών προσώπων, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου, τις 500.000 ευρώ ενώ για τις περιπτώσεις συλλογικών σχημάτων το 1.000.000 ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι αρκετά υψηλά και μπορεί να ανέλθουν έως και 85%.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος των επενδύσεων (αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές, μηχανολογικός εξοπλισμός, γεωτρήσεις, κλπ) την Περιφέρεια, τη συγκεκριμένη περιοχή (ορεινή, μειονεκτική κλπ), εάν ο επενδυτής είναι νέος γεωργός και εάν οι συλλογικές επενδύσεις αφορούν το σύνολο της περιοχής.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr

Διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη Δράση 4.1.2 εδώ