μελι

Χρηματοδότηση μελισσοκόμων και επιχειρήσεων τυποποίησης για αναλύσεις μελιού

Μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, οι οποίοι πωλούν (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά μελισσοκομικά προϊόντα καθώς και οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων αλλά και επιχειρήσεις που συσκευάζουν – τυποποιούν και εμπορεύονται μελισσοκομικά προϊόντα  από Έλληνες μελισσοκόμους θα χρηματοδοτήσει η Δράση 4.1 για αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και
ελέγχου της νοθείας. Έκαστο εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από το ίδιο ελέγχου.

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Πρόσκληση εδώ.