Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για υπηρεσίες καινοτομίας

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και την ανάπτυξή τους, θα χρηματοδοτήση με ποσοστό έως 100% η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για την αγορά υπηρεσιών από φορείς καινοτομίας, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, καινοτόμας υπηρεσίας ή διαδικασίας παραγωγής (ή λειτουργίας) ή ακόμη και η επίλυση κάποιου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν σχέδια που να σχετίζονται μεταξύ άλλων στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού, των τεχνολογιών περιβάλλοντος ή των τεχνολογιών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: Από 1.000 έως 10.000 ευρώ

Ποσοστό επιχορήγησης: 100%

Υποβολή αιτήσεων: έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2313319790, 2313319705, 2313 319667-8