ΥπΑΑΤ: Υψηλή επίδοση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Ξεπέρασε τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Σε 715 εκατ. € ανήλθαν οι πληρωμές το 2020 για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος των δικαιούχων παραγωγών όσο και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απορρόφηση των πόρων του ΠΑΑ έφτασε σε ποσοστό το 65% καθώς οι εντάξεις έργων ξεπέρασαν το 113% και οι νομικές δεσμεύσεις το 100% των συνολικών του πόρων, σε όρους δημόσιας δαπάνης. Η επίδοση του ΠΑΑ συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαχρονικά και βεβαίως στις υψηλότερες σε σχέση και με τη συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Με τις επιδόσεις αυτές, το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ για το έτος 2020, συνεισφέροντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσά πληρωμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα.

Επίσης, υπερκάλυψε τις υποχρεώσεις του κανόνα ν+3, τον στόχο πληρωμών που θέτει η Ε.Ε. για το έτος 2020, ενώ έχει ουσιαστικά καλυφθεί ο στόχος πληρωμών και για το έτος 2021.