ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ορεινή Αχαΐα
Διασχίζοντας τον Πάρνωνα
Θεσσαλικός κάμπος
Έλληνες αγρότες - Θερισμός
Καλλιέργεια εδάφος
Βοτανικός κήπος στο Όσλο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άνοιξη στον θεσσαλικό κάμπο
Όργωμα στον Θεσσαλικό κάμπο
Σαντορίνη
Θερισμός φακής
Καλλιέργεια σκληρού σιταριού πριν το θερισμό
Μετά τον θερισμό - Θεσσαλικός κάμπος
Καλλιέργεια σιτηρών στη Θεσσαλία - Δεκέμβριος
Μανιτάρι σε δάσος της Νορβηγίας
Έκθεση γεωργικών μηχανημάτων - AGROTICA
Καλλιέργεια σιτηρών στη Θεσσαλία - Δεκέμβριος
Επίβλεψη καλλιεργειών σιτηρών/ψυχανθών
Λίμνη Δασίου - Ορεινή Κορινθία
Άνοιξη στον θεσσαλικό κάμπο
Συγκομιδή φακής
Συμμετοχή σε Συνέδριο
Θερισμός στον θεσσαλικό κάμπο
Κτηνοτροφία στην Ορεινή Αχαΐα
Σαντορίνη
Καλλιέργεια φακής στον θεσσαλικό κάμπο
Σαντορίνη
Σαντορίνη
Θερισμός στον θεσσαλικό κάμπο
Έλληνες αγρότες
Βροχή στον θεσσαλικό κάμπο
Η φυσική ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου βρίσκεται στη βιοποικιλότητά της. Ας την προστατεύσουμε!
Λίμνη Δασίου - Ορεινή Κορινθία
Κτηνοτροφία στα ορεινά της Νορβηγίας
Καταιγίδα στον θεσσαλικό κάμπο
Μεταφορά φακής
Άνοιξη στην ελληνική φύση
Ορεινή Αχαΐα