Οι αγρότες στρέφονται στην καλλιέργεια πιο επικερδών προϊόντων...

Από το βαμβάκι στα σιτηρά

Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας η σοδειά βάμβακος της Ελλάδας –που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης- αναμένεται να καταγράψει πτώση 25% φέτος καθώς οι αγρότες στρέφονται στην καλλιέργεια πιο επικερδών προϊόντων όπως τα σιτηρά και ο αραβόσιτος.

Η καλλιέργεια μπορεί να μειωθεί στους 200.000 μετρικούς τόνους την περίοδο 2013-2014 που ξεκινά τον Αύγουστο, από 265.000 τόνους την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά είναι μάλιστα χαμηλότερα από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, που εκτιμούν παραγωγή 300.000 τόνων.

Σημειώνεται ότι το βαμβάκι αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 8% της συνολικής αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας.

Η έκταση καλλιέργειας βάμβακος στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί στα 220.000 εκτάρια από 285.000 εκτάρια το 2012.